Palvelut taloyhtiöille

Sähköurakointi

 • Sähkösuunnittelusta toteutukseen

Huolto ja vikakorjaukset

 • Ilmastointikoneiden / sähkömoottorien huoltotyöt
 • Valaisinhuolto
 • Lämmityshuolto
 • Lämmityksen/ ilmastoinnin automatiikan optimointi
 • Lämpökamera kuvaukset
 • Sähkökeskuksien vaihtotyöt
 • Ennakkohuollot

Remontti- ja parannustyöt

 • Autolämmitys saneeraukset kaivuutöineen
 • Sähköautojen lataus paikat
 • Led-valaistukset
 • Rappukäytävien liike- / läsnäolotunnistin muutokset
 • Saunan ja pesutilojen saneeraukset
 • Kiukaan ja ohjauskeskuksien vaihtotyöt

Yhteydenotot: Turkka Oksa Puh. 044 531 9987

PYYDÄ TARJOUS!